نرخ‌نامه‌ی خدمات موسسه ­ی ویرایش سرآمدان در سال 1397

مؤسسه‌ی ویرایش سرآمدان کارمزد هر یک از خدمات خود را در سال 1397 برپایه‌ی بندهایی که درپی آمده، تعیین می‌کند:


کارمزد ویرایش ادبی با انجام اصلاحات بر فایل

 

سطح ویرایش کم‌کار: میانگین تعداد تغییر در یک‌صفحه‌ی 300کلمه‌ای،1 تا 50 تغییر؛ کارمزد هر صفحه،

5000 تومان


سطح ویرایش میانه: میانگین تعداد تغییر در یک‌صفحه‌ی 300کلمه‌ای،51 تا 100 تغییر؛ کارمزد هر صفحه،

6000 تومان

سطح ویرایش پرکار: میانگین تعداد تغییر در یک‌صفحه‌ی 300کلمه‌ای، 101 تا 150تغییر؛ کارمزد هر صفحه،

7000 تومان


پرکار، کم‌کار یا میانه بودن متن، و میزان کارمزد ویرایش آن پس از بررسی مجری، و از سوی وی اعلان خواهد شد. (در word 2007، شمار تغییرات ویرایشی صورت گرفته بر هر فایل، در نوار بالای صفحه، از راه گزینه‌ی Review دیده می‌شود.)

هرگاه شمار تغییرات ویرایشی در یک صفحه‌ی 300 کلمه‌ای بیش از150 تغییر شود، نوع کار انجام ‌شده بر آن، «بازنویسی» نام می‌گیرد. کارمزد بازنویسی برابر بندهای زیر محاسبه می‌شود:


کارمزد بازنویسی

 سطح بازنویسی کم کار: میانگین تعداد تغییر در یک‌صفحه‌ی 300کلمه‌ای، 151 تا 200 تغییر؛

کارمزد هر صفحه‌8000 تومان

سطح بازنویسی میانه: میانگین تعداد تغییر در یک‌صفحه‌ی 300کلمه‌ای، 201 تا 250 تغییر؛

کارمزد هر صفحه9000 تومان

سطح بازنویسی پرکار: میانگین تعداد تغییر در یک‌صفحه‌ی 300کلمه‌ای،251 تا 300 تغییر؛

کارمزد هر صفحه10000تومان

/ 0 نظر / 787 بازدید