سازمان‌ها و نهادهایی که از ما خدمات گرفته‌اند

(۱) انستستو ایزایران.
 (۲) بنیاد ستارگان زمین.
 (۳) بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس کرمانشاه.
 (۴) پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.
 (۵) دانشکدهٔ فرمان‌دهی و ستاد سپاه.
 (۶) دانشگاه امام حسین (ع).
 (۷) دانشگاه عالی دفاع ملی.
 (۸) دانشگاه علوم انتظامی.
 (۹) دانشگاه مجازی بین‌المللی «المصطفی».
 (۱۰) دفتر تبلیغات اسلامی حوزهٔ علمیهٔ قم.
 (۱۱) دفتر واژه گزینی ستاد کل نیروهای مسلح.
 (۱۲) دورهٔ عالی جنگ سپاه.
 (۱۳) شرکت ذخیرهٔ شاهد.
 (۱۴) گروه صنعتی می‌نو.
 (۱۵) مؤسسهٔ سروش منزلت.
 (۱۶) مؤسسهٔ مطاف عشق.
 (۱۷) مؤسسهٔ مطالعات آمریکا.
 (۱۸) مؤسسهٔ پیام آزادگان.
 (۱۹) مؤسسهٔ کلید طلایی جهان معاصر.
 (۲۰) مرکز برنامه‌ریزی و تألیف متون درسی سپاه.
 (۲۱) مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
 (۲۲) مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.
 (۲۳) مرکز مدیریت پروژه‌های دانشگاه امام حسین (ع).
 (۲۴) نشر معارف.
 (۲۵) نشر پرهیب (کرج).
 (۲۶) شمار فراوانی از افراد حقیقی.

/ 0 نظر / 65 بازدید