تعریف ویرایش

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

ویرایش، به‌کار گیری مجموعه‌ای از روش‌ها و قاعده‌هاست که به‌کمک آن‌ها، یک نوشته -از کتاب گرفته تا مقاله، پایان‌نامه، مصاحبه، سخنرانی، انواع نشریه‌ها، نامه‌ها و گزارش‌های اداری و... - مطابق با منظور پدید آورنده و در قالب‌های معیار (استاندارد)، به مخاطب عرضه می‌شود.

برپایهٔ این توضیح، ویرایش در تعریف این کتاب:

 «دانشی منطق پایه است که با قواعد و شیوه‎های مشخص، به درست کردن نادرستی‎‌ها، زدودن کاستی‎‌ها، رسا کردن معنی، روان‎ کردن و فارسی کردن نوشته، سامان دادن به ساژه‎‌ها، و هم‎خوان کردن نوشته می‌‎پردازد.»

در یک جمله: ویرایش، «درست نویسی، رسا نویسی و بقاعده نویسی» است.

/ 0 نظر / 6 بازدید