دربارهٔ کتاب گزیدهٔ شیوه نامهٔ ویرایش و نگارش

 (۱) ممکن بود آماده‌سازی کتاب «شیوه‌نامهٔ جامع ویرایش و نگارش» برای چاپ به‌درازا بکشد.
 (۲) از آن‌جا که شمار صفحه‌های هر دو اثر، فراوان است (اثر نخست، بیش از ۱۰۰۰ صفحه و اثر دوم، ۵۴۲ صفحه)، بهتر دیدم کتابی بنویسم که «گزیده‌ای» از داشته‌های دو اثر را در خود داشته باشد تا امکان فراگیری قواعد و شیوه‌های اصلی آن دو کتاب را برای خوانندگان، در قالبی کوچک‌تر فراهم نماید.
این کتاب حاصل سال‎‌ها تجربه‎ی نگارنده در زمینه‎ی ویراستاری، سرویراستاری، ‌ترجمه، آماده‎سازی و نشر کتاب، و دربردارندهٔ شیوه‌های مورد نیاز نویسندگان، مترجمان و ویراستاران، و برآورندهٔ هدف‌هایی است که درپی می‌آید:
 (۱) آموزش و ارائهٔ شیوهٔ علمی ویرایش به ویراستاران و دست‌اندرکاران نشر کتاب.
 (۲) ایجاد مبنایی برای بررسی درستی یا نادرستی کار ویراستار (از سوی کارفرما یا ناشر).
 (۳) ایجاد مبنایی برای دفاع از درستی کار ویراستار (از سوی خود ویراستار).
 (۴) حذف یا بهحداقل رساندن نقش سلیقه‌ در کارهای ویراستاران و دست‎اندرکاران نشر.
 (۵) ارائهٔ راه‌نمای نگارش به پدیدآورندگان نوشته‌ها (نویسندگان، مترجمان، گردآورندگان، تدوین‌کنندگان و...).
 (۶) ایجاد یکسانی روش (وحدت رویه) در میان همهٔ دست‌اندرکاران نشر؛ ازجمله نویسنده، مترجم، ویراستار، حروف‌چین، نمونه‌خوان، بازخوان‌ پایانی و بازبین‌ پایانی.
پدیدآورنده، این کتاب را به‌گونه‌ای نگارش و تنظیم نموده که خواننده پس از مطالعهٔ آن، پاسخ پرسش‌هایی را که درپی می‌‎آید، بیابد:
 (۱) ویرایش چیست؟
 (۲) برای آنکه نوشته‎ای را ویرایش کنیم، چه کارهایی باید بر آن انجام دهیم؟
 (۳) گونه‌های ویرایش کدامند و ویراستاران چند دسته‌اند؟
 (۴) کار‌ها و وظایف ویراستار عمومی چیست؟
 (۵) هریک از کارهای ویراستار عمومی با چه شیوه‌ای باید انجام شود؟
 (۶) پدیدآورندگان برای نظاممند کردن و نگارش علمی اثر خود باید چه قواعدی را رعایت کنند؟
همهٔ شیوه‌های نوشته شده در این کتاب برپایهٔ «ویرایش بر فایل» هستند، نه برپایهٔ «ویرایش برپرینت». بر همین پایه، ویراستار و کارکنان دیگری که برای آماده‌سازی کتاب یا نشریه برای چاپ کار می‌کنند نیازی به فرا گرفتن و به‌کار گیری نشانه‌های ویرایشی ندارند. برای همین، نشانه‌های ویرایشی در این کتاب آورده نشده‌اند.

/ 0 نظر / 15 بازدید