آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

کارهای ویراستار

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

از آن‌جا که در این کتاب، نویسنده فقط بنا دارد به ویرایش عمومی بپردازد، تنها کارهای ویراستار عمومی درپی آورده می‌شود و در نوشته‌های دیگر به ویرایش ویژه و کارهای ویراستار ویژه می‌پردازد.
۱ـ کارهای ویراستار صوری

ادامه مطلب