آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

ویرایش اجزای ویرایش نشده

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

برخی از اجزای نوشته، مانند سخن ناشر، سخن سردبیر، یادداشت مترجم، نوشته‌های پشت و روی جلد و... ممکن است پس از ویرایش متن نوشته تهیه شوند. این اجزا ممکن است ناهم‌خوانی‌هایی به‌شرح زیر با متن ویرایش شدهٔ نوشته داشته باشند:

ادامه مطلب