آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

وجه فعل در جمله‌های شرطی

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

۱ـ وجوه فعل
برای آشنایی با وجوه فعل به تقسیم‌بندی‌یی که درپی آمده نگاه کنید:
1.1- وجه اِخباری
هنگامی به‌کار می‌رود که می‌خواهیم انجام شدن کاری یا وجود حالتی در گذشته یا اکنون و یا آینده را بیان کنیم (از آن خبر دهیم) و در همهٔ این زمان‌ها به واقع شدن فعل یا وجود حالت یقین داریم. وجه اخباری در زمان‌های زیر بیان می‌شود:

ادامه مطلب