آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

نشانه‌های سجاوندی کنار هم

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

اگر دو نشانهٔ سجاوندی در کنار هم بیایند، با ترتیبی که درپی می‌آید، نوشته می‌شوند:
۱ـ نقطه و پرانتز
کاربرد نزدیک به‎هم نقطه و پرانتز چند حالت دارد که اگر یک پاره‎خط را یک‎ ساژه فرض کنیم، این حالت‎‌ها را می‌‎توان به شکل‎های زیر نشان داد:
 (۱)     ــــــــــ. (ــــــ.)
 (۲)     ــــــــــ (ــــــ).
 (۳)     ــــــــــ.. (ــــــ)
حالت یکم] ـــــ. (ـــــ.) [: هرگاه ساژه‎ی درون پرانتز در دنباله‎ی جمله‎ی پیش نباشد، هم در پایان جمله و هم در پایان ساژه‎ی درون‎ پرانتز نقطه می‌‎گذاریم:

ادامه مطلب