آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

ملاک‌های زشتی و زیبایی املای واژه‌های مرکب

به‌نام خدا

ملاک‌های زشتی و زیبایی املای واژه‌های مرکب

نویسنده: جمشید سرمستانی

نخستین مقالهٔ کمّی ساز ملاک‌های زشتی و زیبایی واژگان

پذیرفته‌شده در هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی، دی‌ماه ١٣٨٩

آگاهی: هرگونه بهره‌برداری فقط با ذکر منبع این مقاله، به‌شرح زیر مجاز است:

جمشید سرمستانی، «شیوه‌نامه و املانامهٔ جامع خط فارسی»، تهران، انتشارات سرمستان، ١٣٨٧

چکیده

همهٔ کتاب‌های دستور خط و شیوه‌نامه‌های املای واژگان در یک قاعده با هم مشترکند و دربارهٔ اصل قاعده با هم اختلافی ندارند:

 «هرگاه واژهٔ مرکبی با چسبیده نویسی زشت شود، آن را جدا می‌نویسیم.»

 اما آنچه این قاعدهٔ مشترک را ناکارآمد کرده این است که تا کنون هیچ مرجعی به این پرسش پاسخی روشن نداده است که:

 «ترکیب‌ها را چه هنگام زشت و چه هنگام زیبا می‌نامیم؟»

ادامه مطلب