آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

مطابقت فعل با نهاد (قواعد فعل مفرد و جمع)

 

 

 منبع: جمشید سرمستانی، «نانوشته‌های دستور زبان فارسی 1: فعل مفرد و جمع»، تهران، نشر سرمستان، 1394

مفرد و جمع بودن فعل، تابع مفرد و جمع بودن بسته‌ی فعل است؛ ولی بسته به این‎که بسته‌ی فعل چه وضعیتی داشته باشد، فعل آن به‎صورت‎هایی می‎آید که درپی خواهد آمد:

آگاهی:

(1) از آن‌جا که بسیاری از قواعد مطرح شده در این کتاب برای نخستین‌بار و فقط در این کتاب مطرح شده‌اند، نویسنده برای اثبات آن‌ها از مثال‌ها و شاهدهای فراوان بهره برده؛ اما برای آن‌که فراوانی مثال‌ها موجب ازهم گسیختگی متن نشود، «مثال‌های بیش‌تر» هر قاعده را به پی‌نوشت‌های کتاب برده است.

ادامه مطلب