آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

پرسش و پاسخ

              پرسش ها و پاسخ هایی درباره ی ویرایش 

۱- ویرایش چیست؟

ویرایش دانشی منطق پایه است که به درست کردن نادرستی ها، زدودن کاستی ها،رسا کردن معنی، روان کردن و فارسی کردن نوشته،سامان دادن به سازه ها، و هم خوان کردن نوشته با قواعد و شیوه های مشخص ویرایشی می پردازد.

۲- انواع ویرایش چیست؟

 .ویرایش به دو گونه ی کلی زیر تقسیم می شود:

(۱)ویرایش عمومی،شامل:

(۱٫۱) ویرایش صوری

(۱٫۲) ویرایش زبانی

(۱٫۳) ویرایش محتوایی-ساختاری

(۲)ویرایش ویژه،شامل:

(۲٫۱) ویرایش ترجمه

(۲٫۲) ویرایش تخصصی

(۲٫۳) ویرایش ادبی

(۲٫۴) ویرایش گفتار

(۲٫۵) ویرایش استنادی

(۲٫۶) ویرایش نمایه

(۲٫۷) ویرایش تصحیحی