آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

قاعدهٔ کلی ترکیب‌ها

منبع: جمشید سرمستانی، قواعد جامع املای فارسی، تهران، نشر سرمستان، 1390؛ در:

آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

در هیچ منبعی برای ترکیب ها قاعده کلی نوشته نشده است؛ این قاعده را نویسنده پدید آورده است.

قاعدهٔ کلی ترکیب‌ها را می‌توان به‌شرح زیر بیان کرد:

۱ـ قواعد ترکیب‌های دوهجایی
برپایهٔ قاعدهٔ پیش‌گفته، هر یک از 23 ترکیب‌ برشمرده شده در مبحث انواع ترکیب ها، هنگامی که دوهجایی باشند، چسبیده نوشته می‌‎شوند، مگر هنگامی‌که -دست‌کم- یکی از ویژگی‌های «ترکیب‌های جدا» را داشته باشند؛ یعنی جزو یکی از ۱۰ گروه‌واژهٔ زیر باشند (اصل قاعده‎مندی):

ادامه مطلب