آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

فهرست مطالب کتاب گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش

فهرست کوتاه داشته‌ها
دربارهٔ کتاب
فصل یکم: کلیات و تعریف‌ها
۱ـ تعریف‌ واژه‌ها و مفهوم‌ها
۲ـ تعریف ویرایش و گونه‎های آن
۳ـ کارهای ویراستار عمومی

ادامه مطلب