آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

فعل و مصدر مناسب

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

در به‌کار بردن فعل و مصدر، باید به مناسب بودن یا نبودن آن‎‌ها توجه کرد و از به‎کار بردن فعل‎ یا مصدر نامناسب پرهیز کرد: [۱]

مثال ۱:

ننویسید: آن‎چه گفته آمد تنها شرح بخشی از حادثه بود.

بنویسید: آن‎چه گفته شد تنها شرح بخشی از حادثه بود.

ادامه مطلب