آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

فعل لازم و متعدی

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

فعل ناگذرا (لازم) فعلی است که مفعول نمی‌گیرد و فعل گذرا (متعدی) فعلی است که مفعول می‌گیرد. هیچ‌گاه نباید فعل لازم و متعدی یا مصدر آن‌ها را به‌جای یک‌دیگر به‌کار برد:

ادامه مطلب