آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

فارسی نویسی

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲.

منظور از فارسی‌نویسی «به‎کار بردن ساژه‌های فارسی یا نزدیک به فارسی به‌جای ساژه‎ها‌ی غیرفارسی» است.
۱ـ قاعدهٔ نشاندن ساژه‌های فارسی به‌جای ساژه‌های عربی
قاعدهٔ کلی در نشاندن ساژه‎های فارسی به‌جای ساژه‌های عربی (قاعده‎ی واژه‎گزینی) این است که:
 هرگاه برای بیان یک مفهوم در زبان فارسی، دو ساژهٔ فارسی و عربی داشته باشیم، اگر ساژهٔ فارسی «رسا»، «پذیرفتنی» و «زنده» باشد، باید آن را به‌جای ساژهٔ عربی برگزید.

ادامه مطلب