آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

شیوهٔ نوشتن واحدهای اندازه گیری

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

یکی از کارهایی که انجام آن به‎ویژه در نوشته‎های علمی‌- فنی (که معمولاً واحدهای اندازه‌گیری در آن‌ها بسیار به‎کار می‌رود) به یک‎دستی شیوهٔ نوشتن اجزای نوشته کمک می‌کند، یکسان کردن شیوهٔ نوشتن واحدهای اندازه‌گیری (م‌تر، کیلومتر، ولت، وات، درجه، درجهٔ سانتی‌گراد و...) است. ویراستار پیش از آن‌که این واحد‌ها را یکسان کند باید نخست ببیند که چه نوع نوشته‎ای را ویرایش می‌کند؛ سپس شیوهٔ نوشتن واحدهای اندازه‌گیری در آن متن را مشخص کند، و پس از آن شیوهٔ نوشتن همهٔ واحدهای اندازه‌گیری را یکسان نماید. برای مثال اگر نوشته‎ی در دست ویرایش، نوشته‎ای فنی است که «واحدهای اندازه‌گیری» در آن بسیار به‎کار رفته، نوشتن این واحد‌ها با شکل‎های «۳ ولت، V ۳، ۳V» و «Cْ ۳، Cْ۳، ۳ سانتی‌گراد، ْ۳ سانتی‌گراد و ۳ درجهٔ سانتی‌گراد» درست نیست و باید در همه‎ی نوشته شیوه‌ای یکسان به‎کار رود.

ادامه مطلب