آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

شیوهٔ نوشتن ساژه‌های متمایز و برجسته

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

۱ـ نشان دادن ساژه‎های برجسته
 «ساژه‌های برجسته» به ساژه‌هایی (واژه‌ها، عبارت‌ها، جمله‌ها و بندهایی) گفته می‌شود که به‌علت تأکیدی که بر آن‌ها هست یا اهمیتی که در فراگیری مطالب یک نوشته دارند، یا به این علت در سرتاسر یک مبحث باید در ذهن خواننده باشند، و یا به‎علت‌های دیگر، باید نمایان‌ترین و برجسته‌ترین ساژه‌ها در صفحه باشند؛ به‎گونه‌ای که نخستین ساژه‎ای باشند که در صفحه به‎چشم خواننده دیده می‌‎شوند. تشخیص این ساژه‌ها پس از پدیدآورنده، بر عهدهٔ ویراستار است و ساژه‎های برجسته معمولاً دربرگیرندهٔ بندهایی هستند که درپی می‌آید:

ادامه مطلب