آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

شیوهٔ نوشتن ساژه‌های تخصصی

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

یکی از نابسامانی‎هایی که در برخی نوشته‎های تخصصی دیده می‌‎شود، ناهم‌خوانی در شیوهٔ نوشتن ساژه‌های تخصصی است. شیوهٔ نوشتن این ساژه‌ها معمولاً باید ازپیش به‌دست ویراستار تخصصی یکسان‌ شده باشد؛ ولی اگر به هر علتی چنین نشده باشد، ویراستار صوری نیز نباید از آن‌ها بگذرد. مثال‎ بعد نمونه‌ای است که در آن، ساژه‎های تخصصی با شیوه‎ای یکسان نوشته نشده‎اند و ویراستار صوری باید شیوه‎ی نوشتن این ساژه‎‌ها را یکسان کند.

ادامه مطلب