آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

شیوهٔ شماره گذاری نشانگرها (تصویر‌ها، جدول‌ها، نقشه‌ها، نمودار‌ها) و پیوست‌ها

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

۱ـ نشانگر، چیست؟
ساژ‌ه‌های که درپی می‌آیند، نشانگر نامیده می‌شوند:
 (۱) بستینه: به ساژه‎هایی گفته می‌‎شود که برای نشان دادن چیزی غیر از پیوست، یا تصویر، جدول، نقشه و نمودار، درون پیرابند (کادر)، در متن آمده باشند.
بستینه‎‌ها معمولاً در نوشته‎های فارسی به‎کار نمی‌روند، بلکه در نوشته‎هایی به‎کار می‌روند که از زبان‎های بیگانه به‌ فارسی برگردانده (ترجمه) شده‌اند. بستینه‎‌ها در متن‎های انگلیسی با عنوان «figure» و همراه با شکل‎‌ها می‌آیند. نمونه‌ای که درپی آمده، یک بستینه را در نوشته‌ای فارسی نشان می‌دهد:

ادامه مطلب