آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

شیوهٔ تنظیم فهرست مطالب

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

تهیهٔ فهرست‌ها معمولاً پس از ویرایش متن و نهایی شدن صفحه‌بندی، به‌دست صفحه‌آرا انجام می‌شود؛ و کار ویراستار تنها نظارت بر کار فهرست‌سازی به‌دست صفحه‌آرا است. بنابراین اگر کتابی فهرست نداشته باشد، یا فهرست (های) آن کامل نباشد، و یا برابر با شیوه‌ای که درپی می‌آید تهیه نشده باشد، ویراستار باید صفحه‌آرا را به‌گونه‌ای راه‌نمایی کند که فهرستی (یا فهرست‌هایی) کامل و مطابق با شیوه‌نامه در آغاز کتاب بگنجاند. به‌هرحال، ویراستار برای نظارت بر ساختن یا تکمیل فهرست (‌ها)، باید آن‎چه را درپی می‌‎آید، فرا بگیرد:

ادامه مطلب