آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

درست نویسی حروف اضافه، ربط و نشانه

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

 

(۱) آگاه از/ آگاه به: «آگاه از» به‎معنی اطلاع ساده داشتن از چیزی و «آگاه به» به‎معنی اطلاع عمیق، شعور یا معرفت داشتن به چیزی است.
 (۲) آن‎چه/ آن‎چه که: در متون قدیم «که» همراه «آن‎چه» به‎کار نرفته است؛ مانند»: آن‎چه کنی و آن‎چه نکنی و آن‎چه گویی و آن‎چه نگویی باید همه فرمان باشد. (مکاتیب فارسی غزالی، ص۹۷) اما از آن‌جا که «چه» در «آن‌چه» به‌معنی «چیز» و جانشین اسم است، و آوردن «که» پس از اسم غلط نیست، این شیوه‌نامه آوردن «که» پس از «آن‌چه» را غلط نمی‌داند. ولی از سویی، همان‌گونه که در موارد بسیاری -‌برای مثال در «آن‌چه (که) گفتم حقیقت داشت» - می‌توان حرف ربط «که» را حذف کرد، حذف «که» پس از «آن‌چه» جایز است (نه لازم).
هم‌چنین در جمله‌هایی مانند جملهٔ زیر، حذف «که» (هایی که در پرانتز آمده‌اند) پس از «آن‌چه» و غیر آن بهتر است:
آن‌چه (که) رخ داد، نشان داد (که) کسانی که برای این کار انتخاب شده‌اند باید دوره‌های ویژه‌ای را گذرانده باشند.
 آوردن «را» نیز پس از «آن‎چه» اشکالی ندارد؛ برای مثال در «هر دو عدد را در هم ضرب می‌‎کنیم... و آن‎چه را گرد آید نگاه داریم. (مفتاح‎المعاملات، ص۵۲)

ادامه مطلب