آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

تکرار فعل

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

 

(۱) تکرار فعل در چند جملهٔ پی‌درپی اشکال دستوری ندارد؛ همان‌گونه که در نثر قدیم کم و بیش تا اوایل قرن هفتم هجری آمده است:
 «اصل بهرام] چوبین [از ری بود. از ملک‌زادگان و اسپهبدان ری بود و اندرآن زمان هیچ کس از او مردانه‌تر و مبارز‌تر نبود و به گونه‌ سیاه چرده بود و به بالا دراز و خشک بود؛ از بر آن چوبین گفتند.» (تاریخ بلعمی: ص ۱۰۷۷)

ادامه مطلب