آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

تعریف واژه‌ها و مفاهیم ویرایشی- نگارشی

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

تعریف‌ واژه‌ها و مفهوم‌ها

نویسنده برای بیان مفاهیم مورد نظر خود واژه‎‌ها و اصطلاحاتی را به‌کار برده که در مواردی، تعریف و معنی آن‎‌ها با آن‎چه در خارج از این کتاب آمده متفاوت، و در مواردی نیز همانند است. از این‎رو، دانستن معنی مورد نظر نویسنده برای دانستن مفاهیم این کتاب ضروری است. این واژه‎‌ها و اصطلاحات، و تعریف آن‎‌ها به‌شرحی هستند که درپی می‌‎آید:

ادامه مطلب