آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

انواع پاورقی‌

 

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

پاورقی یا پانوشت به نوشته‌هایی می‌گویند که در زیر صفحه نوشته می‌شوند.
پاورقی‌ها هفت گونه‌اند:
 (۱) پاورقی توضیحی
 (۲) پاورقی تعریفی
 (۳) پاورقی اطلاعی
 (۴) پاورقی معادل
 (۵) پاورقی اطمینان
 (۶) پاورقی ارجاعی
 (۷) پاورقی ترکیبی

ادامه مطلب