منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

یکی از نابسامانی‎هایی که در برخی نوشته‎های تخصصی دیده می‌‎شود، ناهم‌خوانی در شیوهٔ نوشتن ساژه‌های تخصصی است. شیوهٔ نوشتن این ساژه‌ها معمولاً باید ازپیش به‌دست ویراستار تخصصی یکسان‌ شده باشد؛ ولی اگر به هر علتی چنین نشده باشد، ویراستار صوری نیز نباید از آن‌ها بگذرد. مثال‎ بعد نمونه‌ای است که در آن، ساژه‎های تخصصی با شیوه‎ای یکسان نوشته نشده‎اند و ویراستار صوری باید شیوه‎ی نوشتن این ساژه‎‌ها را یکسان کند.


مثال ۱: از بورد سوکت‎‌ها برای اتصال و ارتباط ولتاژهای... و سیگنال‌های کنترل با کابینت استفاده شده است. از این بورد هم‌چنین برای ارتباط گذرگاه دوطرفه‎ی اطلاعات، گذرگاه آدرس و گذرگاه کنترل، به‎منظور تبادل اطلاعات با کامپیو‌تر Z ۸۰ F استفاده می‌شود. همه‎ی سیگنال‌های مورد استفاده در کابینت Z-۷۰ fباید از راه این بورد به Z-۷۰ (f) وصل شوند. هم‌چنین سیگنال‌های خروجی از راه همین بورد به خارج انتقال پیدا می‌کنند. سیگنال‌های ورودی و خروجی کابینت Z-۷۰ (F) در شکل (۵-۱)، و نمای سطح بورد در شکل (۶-۱) نشان داده شده‌ است.
ویراستار عمومی که معمولاً با ساژه‌های تخصصی آشنایی ندارد به چند روش می‌‌تواند شیوهٔ درستِ نوشتن آن‌ها را بیابد و سپس همهٔ آن‌ها را یکسان کند:
 (۱) پرسیدن شیوهٔ درستِ نوشتن آن‌ها از فرد متخصص در آن رشته یا فرد آشنا به آن رشته.
 (۲) یافتن شیوهٔ درست، از شیوهٔ به‎کار رفته‎ی غالب. در این روش ویراستار شیوه‌های گوناگون نوشتن هر ساژهٔ تخصصی در نوشته را یا به‌ذهن می‌سپرد و یا در جایی یادداشت می‌کند، سپس هر یک از شکل‎های نوشتن ساژه‌ها را که بیشتر در متن تکرار شده باشد به‌عنوان شکل درست برمی‎گزیند و شکل ساژه‌های دیگر را نیز مانند شیوهٔ غالب نوشتن ساژه‌های تخصصی می‌کند. مثال شمارهٔ ۲، شکل اصلاح شده‎ی ساژه‎های تخصصی به‎کار رفته در مثال شماره‎ی ۱ را نشان می‌‎دهد.
مثال ۲: از بورد سوکت‎‌ها برای اتصال و ارتباط ولتاژهای... و سیگنال‌های کنترل با کابینت استفاده شده است. از این بورد هم‌چنین برای ارتباط گذرگاه دوطرفه‎ی اطلاعات، گذرگاه آدرس و گذرگاه کنترل، به‎منظور تبادل اطلاعات با کامپیو‌تر Z-۸۰ (F) استفاده می‌شود. همه‎ی سیگنال‌های مورد استفاده در کابینت Z-۷۰ (F) باید از راه این بورد بـه Z-۷۰ (F) وصل شوند. هم‌چنین سیگنال‌های خروجی از راه همین برد به خارج انتقال پیدا می‌کنند. سیگنال‌های ورودی و خروجی کابینت Z-۷۰ (F) در شکل (۵-۱)، و نمای سطح بورد در شکل (۶-۱) نشان داده شده‌ است.
 (۳) در متن‎های ترجمه شده نیز ویراستار می‌‎تواند با نگاه کردن به متن مبدأ (متن زبان اصلی) شیوه‎ی درستِ نوشتن ساژه‎‌ها را بیابد.
به مثال‎های دیگری که درپی می‌‎آید، نگاه کنید:
مثال ۳: از تنظیم‎کننده‎ی ولتاژ می‌‎توان در پُست برق برای کاهش کم و زیاد شدن ولتاژ تغذیه در فیدرهای مجزا یا شینه‎ای که چند فیدر را تغذیه می‌‎کنند استفاده کرد. غالباً برای هر تغذیه‎کننده از تنظیم‎کننده‎ی مجزایی استفاده می‌‎شود، مگر در جاهایی که فیدر‌ها دارای طول یک‌اندازه و بارهای یکسان باشند.
مثال ۴: دفاع هوایی در پدافند غیرعامل دارای ویژگی‎هایی است که آن را با پدافند هوایی در پدافند عامل متفاوت می‌‎سازد.
مثال ۵: هرگاه همه‎ی شرایط پیش‎گفته محقق شود، فرمانده باید از میان عملیات‎های آفندی و عملیات‎های پدافندی، عملیات تهاجمی را برگزیند که به زمان کمتری نیاز داشته باشد.
در مثال‎های ۳ تا ۵، ویراستار باید از میان ساژه‎های «فیدر و تغذیه‎کننده»، «دفاع هوایی و پدافند هوایی» و «عملیات آفندی و عملیات تهاجمی» که دوبه‎دو هم‎معنی هستند، با به‎کار گیری روش‎های پیش‎گفته، از هر دو ساژه یکی را انتخاب کند و در سرتاسر متن تنها‌‌ همان ساژه را به‎کار ببرد.
ساژه‌هایی که درپی آمده، صورت‌های گوناگون یک ساژهٔ تخصصی در یک متن است:
اسکیزوفرنی/ شیزوفرنی
اکولاموتور/ آکولاموتور/ آکومولاتور
آن‌لاین/ اون لاین
تاکوژنراتور/ تاخوژنراتور
سای‎کولوژی/ پسی‎کولوژی
 فورس‎ماجور/ فورس‎ماژور
هوخستره/ هوخستر/ هوخشره