منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

یکی از کارهایی که انجام آن به‎ویژه در نوشته‎های علمی‌- فنی (که معمولاً واحدهای اندازه‌گیری در آن‌ها بسیار به‎کار می‌رود) به یک‎دستی شیوهٔ نوشتن اجزای نوشته کمک می‌کند، یکسان کردن شیوهٔ نوشتن واحدهای اندازه‌گیری (م‌تر، کیلومتر، ولت، وات، درجه، درجهٔ سانتی‌گراد و...) است. ویراستار پیش از آن‌که این واحد‌ها را یکسان کند باید نخست ببیند که چه نوع نوشته‎ای را ویرایش می‌کند؛ سپس شیوهٔ نوشتن واحدهای اندازه‌گیری در آن متن را مشخص کند، و پس از آن شیوهٔ نوشتن همهٔ واحدهای اندازه‌گیری را یکسان نماید. برای مثال اگر نوشته‎ی در دست ویرایش، نوشته‎ای فنی است که «واحدهای اندازه‌گیری» در آن بسیار به‎کار رفته، نوشتن این واحد‌ها با شکل‎های «۳ ولت، V ۳، ۳V» و «Cْ ۳، Cْ۳، ۳ سانتی‌گراد، ْ۳ سانتی‌گراد و ۳ درجهٔ سانتی‌گراد» درست نیست و باید در همه‎ی نوشته شیوه‌ای یکسان به‎کار رود.


شیوهٔ نوشتن واحدهای اندازه‌گیری در نوشته‎های «علمی‌- فنی» و نوشته‎های «غیر علمی‌- فنی» دارای تفاوت‎هایی است که درپی خواهد آمد:
۱ـ واحدهای اندازه‌گیری در نوشته‎های علمی‌- فنی
در نوشته‎های علمی‌- فنی و در فرمول‎‌ها که در آن‌ها عدد‌ها را به‌صورت ریاضی (نه به‌صورت حرفی) می‌نویسیم، باید واحدهای اندازه‌گیری را نیز به‎صورت کوتاه‎نوشته (حروف اختصاری یا نشانه) بنویسیم.
در این نوشته‎‌ها عدد‌ها را به‌زبان فارسی و به‌صورت ریاضی، در سمت چپ؛ و کوتاه‎نوشتهٔ واحدهای را اندازه‌گیری با حروف لاتین، در سمت راست می‌نویسیم:
ْ ۴۵C، ۳۷M، ۱۶۵ KM، ۷ L، ۱۶۰ W، ۶۴ KHZ، ۵KG، ….
مثال ۱:..... اگر در Cْ ۲۵، V ۷/۰= VD و TC برابر mvfc۲-= TC باشد، فرکانس را در Cْ ۰ و Cْ ۲۵ و Cْ ۱۰۰ بیابید.
پاسخ: HZ ۴۲۸۱، HZ ۴۶۱۱، HZ ۵۴۵۱
مثال ۲: اگر هدف، محاسبه‎ی ولتاژ خط و توان سه‎فاز کل باشد، ‌ می‌‎توان ولتاژ KV ۳۴۵ و توان MWA۹۰۰ را به‎عنوان مقادیر مبنا انتخاب کرد. برای نمونه در مثال پیش جریان مبنای KA ۵ به‎دست می‌‎آید، ولی تحلیلگران بی‎تجربه در صورت استفاده از مقادیر KV ۳۴۵ و MWA ۹۰۰ به‌غلط جریان مبنای....... را به‌دست خواهند آورد.
۲ـ واحدهای اندازه‌گیری در نوشته‎های غیر علمی - فنی
در نوشته‎هایی که علمی‌- فنی نیستند (مانند نوشته‎های ادبی، مذهبی، سیاسی و...) عدد‌ها را برابر شیوهٔ نوشتن عدد‌ها می‌نویسیم، و واحدهای اندازه‌گیری را نیز به‌صورت فارسی در سمت چپ عدد‌ها می‌آوریم:
آگاهی: شیوه‎ی نوشتن عدد‌ها در همین فصل آمده است.
مثال ۱: ۳۵ کیلومتر، سه ولت، ۲۵ ولت، ده درجهٔ سانتی‌گراد، ۴۲ سانتی‌م‌تر، یازده کیلوگرم و …
مثال ۲: آن‌ها پس از ۷۳ کیلومتر پیاده‌روی در سرمای ۲۵ درجه زیر صفر، در حالی که هرکدام یک کوله پشتی ۳۰ کیلوگرمی به پشت داشتند سرانجام به گردنه رسیدند.