آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

پاسخ به پرسش‌های ویرایشی

برای مطرح کردن پرسش‌های خود درباره‌ی ویرایش ( و قواعدنویسندگی) می‌توانید آن‌ها

را درقالب اعلان نظر در همین وبلاگ بنویسید یا با شماره‌ی ۶۶ ٢١ ۶۶۶ ٠٩١٩ تماس بگیرید

جمشید سرمستانی