آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

درست‌نویسی عنوان‌ها

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲.

(۱) عنوان‌ها باید کوتاه و رسا باشند و معمولاً باید آن‌ها را به‌صورت عبارت (یعنی به‎صورت مصدری نه فعلی) نوشت، نه به‎صورت جمله. (به‌جز مواردی که چاره‌ای جز جمله‌نویسی نباشد.) به‌زبان دیگر اگر قرار است فعلی در آن‌ها به‎کار رود، باید به‌جای آن فعل «مصدر» گذاشت. به‌ صورت‌های «بنویسید» و «ننویسیدِ» عنوان‌هایی درپی آمده نگاه کنید:
مثال ۱:
ننویسید: هنگامی که ماهواره در مدار قرار می‌گیرد.
بنویسید: هنگام قرار گرفتن ماهواره در مدار.


مثال ۲:
ننویسید: عواملی که باعث کم شدن ورودی آب سد‌ها می‌شود.
بنویسید: عوامل کم شدن ورودی آب سد‌ها.
مثال ۳:
ننویسید: سرویس فنی بدون در نظر گرفتن مسافت پیموده شده انجام شود.
بنویسید: انجام سرویس فنی بدون در نظر گرفتن مسافت پیموده شده.
 (۲) ویراستار تنها می‌‎تواند عنوان‎های متعلق به نوشته‎ی در دست ویرایش را ویرایش زبانی کند و نباید عنوان‎هایی را ویرایش کند که متعلق به نوشته‎های دیگر هستند، ولی به هر علتی در نوشته‎ی در دست ویرایش او گنجانده شده‌اند؛ برای مثال اگر کتابی با عنوان «نقاط استراتژیک دنیا» در نوشته‎ی در دست ویرایشِ ویراستار به‎عنوان منبع ذکر شده، ویراستار نمی‌‎تواند عنوان آن را به «نقطه‎های راهبردی جهان» تبدیل کند. البته انجام ویرایش صوری بر عنوان‎‌ها تا جایی که به مفهوم آن آسیب نرساند اشکالی ندارد؛ برای مثال ویراستار می‌‎تواند عنوان «پیشگیری از همگرائیهای منطقه‎ای» را به «پیش‎گیری از هم‎گرایی‎های منطقه‎ای» تبدیل کند.