آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

هم‌خوان ساختن زبان نوشته با محتوا و مخاطب آن

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲.

هر نوشته بسته به محتوای آن دارای زبانی ویژه است. برای مثال، نوشته‌های فنی، فلسفی، ریاضی، مذهبی، علمی، سیاسی، ادبی و... هریک دارای زبانی ویژهٔ خود هستند که ویراستار زبانی در هنگام ویرایش متن باید آن را در نظر داشته باشد تا از آن فاصله نگیرد و هرجا که نوشته از این زبان دور شده باشد، آن را با زبان ویژهٔ متن هم‌خوان کند.
از سوی دیگر، هر نوشته بسته به محتوای آن دارای مخاطبانی ویژه است که ویراستار زبانی باید آنان را در نظر داشته باشد. برای مثال، اگر مخاطب کتابی، دانش‌جویان باشند‍، زبان نوشته را باید با زبان دانش‎جویان هم‎خوان ساخت، و اگر مخاطب کتابی کودکان باشند، زبان نوشته را باید تا سطحی ساده کرد که کودکان آن را به‎راحتی بفه‌مند؛ ولی هرگاه کتابی برای سطوح مختلفی از مخاطبان نگاشته شده باشد، باید پایین‌ترین سطح مخاطبان را به‎عنوان سطح کتاب در نظر گرفت. یعنی برای مثال اگر کتابی با عنوان «شیوهٔ حفظ قرآن کریم» نگاشته شده که مخاطبانی با تحصیلات راه‌نمایی، دبیرستان، و دانشگاهی را دربر می‌گیرد، ویراستار باید مخاطبان سطح راه‌نمایی را به‎عنوان مخاطبان اصلی در نظر بگیرد؛ زیرا دانشگاهیان زبان مخاطبان راه‌نمایی را می‌‎فه‌مند، ولی شاید برعکس آن ممکن نباشد.