آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

نامه‌های من و پاسخ‌های فرهنگستان

این نوشته شرحی است بر شش نامه‌ی این نویسنده و دو پاسخ فرهنگستان به آن‌ها.

ادامه مطلب

نامه‌‌ی پنجم به فرهنگستان

نویسنده، طی 5 سال (از سال 1388 تا 1393) شش نامه در نقد کتاب «رسم‌الخط فارسی» مصوب فرهنگستان به فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشت و پس از 5 سال به این نتیجه رسید که بحث علمی با فرهنگستان در این حوزه، راه به جایی نخواهد برد. ازهمین‌رو، طی نامه‌ی پنجم خود به جناب آقای حداد عادل، ختم این نامه نگاری‌ها را اعلان کرد.

متن نامه‌ی پنجم درپی آمده است:

ادامه مطلب

مراحل آماده سازی کتاب برای چاپ

منبع: جمشید سرمستانی، مراحل آماده سازی کتاب و نشریه برای چاپ، تهران، نشر سرمستان، 1394، ص 15 تا 17.

 چکیده‌ی مراحل آماده‌سازی

هر نوشته پس از آن‌که به‌دست پدیدآورنده پدید آمد، باید مرحله‌هایی را بگذراند تا آماده‌ی چاپ شود:

ادامه مطلب

شیوه‌ی تنظیم فهرست اعلام

منبع: جمشید سرمستانی، مراحل آماده سازی کتاب و نشریه برای چاپ، تهران، نشر سرمستان، 1394، ص 81 تا 89.

آنچه درپی آمده، فصل سوم از کتاب فوق، با عنوان «مراحل نمایه‌سازی» است. البته باید دانست که نمایه‌ها دارای بخش‌های گوناگونی هستند که فهرست اعلام، تنها بخشی از آن‌ها است. اما ازآنجا که خوانندگان با عنوان «فهرست اعلام» آشناتر هستند، نویسنده این عنوان را برای این مطلب برگزیده است.

شرح تنظیم نمایه‌ها درپی آمده است:

ادامه مطلب

چه هنگام فعل مفرد و چه هنگام فعل جمع به کار ببریم

منبع: جمشید سرمستانی، «نانوشته‌های دستور زبان فارسی (1): فعل مفرد و جمع»، تهران، نشر سرمستان، ص 127 تا 142.

 این کتاب 142 صفحه‌ای، برای پاسخ به این پرسش نوشته شده است: «اگر فاعل یا نهاد جمله، جمع باشد، چه هنگام باید فعل مفرد، و چه هنگام باید فعل جمع به کار ببریم؟»

نویسنده برای پاسخ به این پرسش، وضعیت فعل و فاعل یا نهاد جمله را در بیش از 100 حالت بررسی کرده است.

آنچه در پی آمده، چکیده‌ای از این حالت‌ها است.  شرح جزئیات قواعد و مثال‌های مناسب در فصل دوم کتاب امده است. 

ادامه مطلب

کارهای صفحه آرا

منبع: جمشید سرمستانی، قواعد صفحه آرایی، تهران، نشر سرمستان، 1394، ص 22 تا 23.

1ـ کلیات کارهای صفحه‌آرا

بر پایه‎ی تعریف‌های پیش، صفحه‎آرایی دربردارنده‎ی کلیات زیر است:

(1) تنظیم اندازه‌ی متن در صفحه؛ یعنی اندازه‌ی متن در صفحه چه‌قدر باشد؟

(2) تنظیم جای اجزای نوشته (کتاب)؛ یعنی هریک از اجزای نوشته در کجای آن گذاشته شود؟

(3) تنظیم فاصله‎ی اجزای نوشته از یک‎دیگر؛ یعنی فاصله‎ی این اجزا از یک‎دیگر چه‎قدر باشد؟

(4) تنظیم اندازه‎ی اجزای نوشته؛ یعنی اندازه‎ی هریک از اجزا چه‎قدر باشد؟

(5) تنظیم آرایش و چینش اجزای نوشته؛ یعنی شیوه‎ی آرایش و چیدن این اجزا چه‎گونه باشد؟

ادامه مطلب

جدول فونت‌های مناسب برای اجزای کتاب

منبع: جمشید سرمستانی، قواعد صفحه آرایی، تهران، نشر سرمستان، 1394، ص 72 تا 77.

با بهره‌گیری از فونت‌های جدولی که درپی آمده، فونت‌های اجزایی کتاب را تعیین و تنظیم کرد. بهره گیری از این جدول موجب پایان دادن به سردرگمی در این کار خواهد شد.

ادامه مطلب

گزیده‌ی قواعد صفحه آرایی

منبع: جمشید سرمستانی، قواعد صفحه آرایی، تهران، نشر سرمستان، 1394، ص 83 تا 87.

آن‌چه در زیر این عنوان آمده گزیده‌ای از قواعد بیان شده است که با رعایت آن‌ها می‌توان بسیاری از کارهای صفحه‌‌آرایی را انجام داد:

ادامه مطلب