آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

اصول املای فارسی

منبع: جمشید سرمستانی، قواعد جامع املای فارسی، تهران، نشر سرمستان، 1390؛ در:

آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

اصول املای فارسی چند دسته‌اند:

(1) اصولی که در کتاب‌های دیگر با نامی دیگر آمده‌اند؛ مانند «اصل همانندی خواندن و نوشتن» که در کتاب‌های دیگر، با نام «اصل تطابق مکتوب و ملفوظ» آمده است.

ادامه مطلب

شیوهٔ املای نام‌های غیرفارسی

منبع: جمشید سرمستانی، قواعد جامع املای فارسی، تهران، نشر سرمستان، 1390؛ در:

آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

شیوه‎ی نوشتن نام‎های غیرفارسی، از قواعدی که درپی می‌آید پی‌روی می‌کند:

 (۱) از صورت‎های فارسی گوناگون نام‎های لاتین صورتی را برمی‌گزینیم، که به تلفظ آن نام در زبان اصلی نزدیک‎‌تر باشد.

در مثال‎هایی که درپی آمده، صورت برگزیده‎ی نام‎های لاتین، از صورت‌های دیگر‌‌ همان نام‎‌ها، به شیوه‎ی تلفظ آن‎‌ها در زبان اصلی نزدیک‎‌تر است.

ادامه مطلب

شیوهٔ املای واژه‎های دو یا چنداملایی

منبع: جمشید سرمستانی، قواعد جامع املای فارسی، تهران، نشر سرمستان، 1390؛ در:

آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

واژه‎های دو/ چند املایی
برخی واژه‎‌ها (ی فارسی و غیرفارسی) در زبان فارسی با دو یا چند صورت (املا) نوشته می‌‎شوند که همگی هم‌معنی و درست هستند، ولی طبق «اصل یک‎دستی» (اصل ششم ویرایش) برای نوشتن واژه‎های دارای دو یا چند املا، تنها باید یک املا را برگزید تا از پراکندگی در نوشتن واژه‎‌ها جلوگیری شود.
شیوهٔ املای برگزیدهٔ واژه‌های دو/ چنداملایی از قواعدی که درپی می‌آید، پی‌روی می‌کند:

ادامه مطلب