آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

وجه فعل در جمله‌های شرطی

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

۱ـ وجوه فعل
برای آشنایی با وجوه فعل به تقسیم‌بندی‌یی که درپی آمده نگاه کنید:
1.1- وجه اِخباری
هنگامی به‌کار می‌رود که می‌خواهیم انجام شدن کاری یا وجود حالتی در گذشته یا اکنون و یا آینده را بیان کنیم (از آن خبر دهیم) و در همهٔ این زمان‌ها به واقع شدن فعل یا وجود حالت یقین داریم. وجه اخباری در زمان‌های زیر بیان می‌شود:

ادامه مطلب

فعل و مصدر مناسب

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

در به‌کار بردن فعل و مصدر، باید به مناسب بودن یا نبودن آن‎‌ها توجه کرد و از به‎کار بردن فعل‎ یا مصدر نامناسب پرهیز کرد: [۱]

مثال ۱:

ننویسید: آن‎چه گفته آمد تنها شرح بخشی از حادثه بود.

بنویسید: آن‎چه گفته شد تنها شرح بخشی از حادثه بود.

ادامه مطلب

فعل لازم و متعدی

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

فعل ناگذرا (لازم) فعلی است که مفعول نمی‌گیرد و فعل گذرا (متعدی) فعلی است که مفعول می‌گیرد. هیچ‌گاه نباید فعل لازم و متعدی یا مصدر آن‌ها را به‌جای یک‌دیگر به‌کار برد:

ادامه مطلب

وجه وصفی فعل

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

1- به‎کار بردن درست وجه وصفی و عبارت وصفی
وصف، متممی است که چه‌گونگی کلمه را بیان می‌کند؛ چنان‎چه در مثال‌های بعد آمده است:
مثال ۱: مرد قوی سنگ را از زمین برداشت.
در این‌جا «قوی»، وصفِ (صفت) فاعل (مرد) است.
مثال ۲: مرد سنگ سنگین را از زمین برداشت.
در این‌جا «سنگین»، وصفِ (صفت) مفعول (سنگ) است.
مثال ۳: مرد، سنگ را به‎سختی از زمین برداشت.
در این‌جا «به‎سختی»، وصفِ (قید) فعل (برداشت) است.

ادامه مطلب