آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

چهارچوب مقاله‌ی پژوهشی

تحقیق و پژوهش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به‌جرأت می‌توان گفت که همه‌ی پیشرفت‌های علمی، صنعتی، پژوهشی، فن‌آورانه و جامعه‌ شناسی برپایه‌ی تحقیق و پژوهش استوار است. اصلی‌ترین و مهم‌ترین شیوه‌ی ارائه‌ی نتایج یک مطالعه و تحقیق، تهیه‌ی مقاله‌ی پژوهشی است و محققی در صحنه‌ی تولید و انتشار علمی موفق است که بتواند نتایج پژوهش خود را در مجله‌های معتبر پژوهشی به‌چاپ برساند. از آن‌جا که نوشتن درست مقاله یک رکن اساسی برای چاپ مقاله‌های علمی است، در این‌جا تلاش شده ‌است که به بررسی روش‌های (چهارچوب‌ها و قالب‌های) درست ارائه‌ی مقاله‌های پژوهشی پرداخته ‌شود. به‌طور کلی هر مقاله‌ی پژوهشی به‌ترتیب زیر، دربر دارنده‌ی اجزای اصلی است که درپی آمده:

ادامه مطلب