آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

دوره‌های غیرحضوری ویرایش

ویرایش چیست؟

 ویرایش، مجموعه‌ای از روش‌ها و قاعده‌هاست که به کمک آن‌ها، یک نوشته -از کتاب گرفته تا مقاله، پایان‌نامه، فیلم‌نامه، مصاحبه، سخنرانی، انواع نشریه‌ها، نامه­‌ها و گزارش­‌های اداری و... - مطابق با منظور پدیدآورنده و در قالب‌های معیار (استاندارد)، به مخاطب عرضه می‌شود. در یک جمله: ویرایش، «درست نویسی، رسا نویسی و بقاعده نویسی» است.

 «مؤسسه­‌ ویرایش سرآمدان» مؤسسه­‌ا‌ی تک­‌منظوره است که در زمینهٔ «ویرایش رایانه‌ی» و «تدریس ویرایش» در حال فعالیت است. این مؤسسه دوره­‌های ویرایش خود را به‌صورت غیرحضوری (از راه اینترنت و ای‌میل) با شرحی که درپی آمده، برای افراد حقیقی و حقوقی برگزار می‌کند:

ادامه مطلب

شیوهٔ نوشتن عددها

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

(1) در موارد زیر، عددها با حرف نوشته می‎شوند:

(1.1) در نوشته‎های ادبی و شعرها:

مثال: لشکریان یکی پس از دیگری آمدند و دور دیوار شهر اردو زدند؛ لشکری در یمین با ده‎هزار و سیصد و پنجاه سرباز، لشکری در یسار با دوازده‏‎هزار و نهصد و چهل سرباز، و لشکری در وسط با یازده‎هزار و هشتصد و پنجاه سرباز.

ادامه مطلب

انواع ویرایش

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

پایه‎ی تعیین گونه‌های ویرایش، نوع و ماهیت اصلاحات ویرایشی است که هر نوشته، برای قاعده‌مند شدن و درک درست ازسوی مخاطب، به آن‌ها نیاز دارد. این ویرایش‌ها به‌شرحی است که درپی ‌می‌آید:

ادامه مطلب

تعریف ویرایش

منبع: جمشید سرمستانی، گزیدهٔ شیوه نامهٔ جامع ویرایش و نگارش، تهران، نشر سرمستان، ۱۳۹۲؛ در:

 آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش، با نشانی www.virastari.persianblog.ir

ویرایش، به‌کار گیری مجموعه‌ای از روش‌ها و قاعده‌هاست که به‌کمک آن‌ها، یک نوشته -از کتاب گرفته تا مقاله، پایان‌نامه، مصاحبه، سخنرانی، انواع نشریه‌ها، نامه‌ها و گزارش‌های اداری و... - مطابق با منظور پدید آورنده و در قالب‌های معیار (استاندارد)، به مخاطب عرضه می‌شود.

برپایهٔ این توضیح، ویرایش در تعریف این کتاب:

 «دانشی منطق پایه است که با قواعد و شیوه‎های مشخص، به درست کردن نادرستی‎‌ها، زدودن کاستی‎‌ها، رسا کردن معنی، روان‎ کردن و فارسی کردن نوشته، سامان دادن به ساژه‎‌ها، و هم‎خوان کردن نوشته می‌‎پردازد.»

در یک جمله: ویرایش، «درست نویسی، رسا نویسی و بقاعده نویسی» است.