آموزشگاه مجازی ویرایش و نگارش

برای آگاهی از دوره‌های ویرایش، در پایین ستون موضوعات وبلاگ، مطلب مشخص‌شده با @@@@@ را بخوانید یا با 09196662166 تماس بگیرید

تفاوت واژه‌های دلیل و علت و سبب

سبب: آن­چیزی است که وسیله یا موجب پدید آمدن یا نیامدن چیزی ویا رخ دادن یا ندادن امری می­شود. سبب را می‌توان مترادف واژه‌ی موجب دانست؛ برای مثال، بارندگی­های اخیر سبب رونق کشاورزی شده است

علت: برای بیان چرایی پدید آمدن یا نیامدن چیزی ویا رخ دادن یا ندادن امری به­کار   می­رود؛ برای مثال، لطفاَ علت استعفای خود را بگویید.

دلیل: برهان و آن چیزی است که برای ثابت کردن امری بیاورند؛ برای مثال، به چهدلیل نمی­توان  خداوند را به جای مشخصی محدود دانست.

  

 


ملاک‌های زشتی و زیبایی املای واژه‌های مرکب

به‌نام خدا

ملاک‌های زشتی و زیبایی املای واژه‌های مرکب

نویسنده: جمشید سرمستانی

نخستین مقالهٔ کمّی ساز ملاک‌های زشتی و زیبایی واژگان

پذیرفته‌شده در هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی، دی‌ماه ١٣٨٩

آگاهی: هرگونه بهره‌برداری فقط با ذکر منبع این مقاله، به‌شرح زیر مجاز است:

جمشید سرمستانی، «شیوه‌نامه و املانامهٔ جامع خط فارسی»، تهران، انتشارات سرمستان، ١٣٨٧

چکیده

همهٔ کتاب‌های دستور خط و شیوه‌نامه‌های املای واژگان در یک قاعده با هم مشترکند و دربارهٔ اصل قاعده با هم اختلافی ندارند:

 «هرگاه واژهٔ مرکبی با چسبیده نویسی زشت شود، آن را جدا می‌نویسیم.»

 اما آنچه این قاعدهٔ مشترک را ناکارآمد کرده این است که تا کنون هیچ مرجعی به این پرسش پاسخی روشن نداده است که:

 «ترکیب‌ها را چه هنگام زشت و چه هنگام زیبا می‌نامیم؟»

ادامه مطلب